• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Хидрофорни помпени системи с вертикални многостъпални електрически помпи SAER - TB2-MK

СЕРИЯ ХИДРОФОРИ С ВЕРТИКАЛНИ МНОГОСТЪПАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ
Производител

ПРИЛОЖЕНИЯ повишаване на налягането и водоснабдяване в битови, селскостопански и индустриални инсталации, отоплителни и охладителни системи, климатизация, поливни системи. Управлението на помпената група става посредством пресостати или инвертор.

Максимални характеристики за серията:

Максимален дебит Q=80 m3/h.
Mаксимален напор Н=330 m.
Mощност P=2h0,75 – 2x5,5 kW

  Пълни характеристики на серията SAER TB2-MK - 3,22Mb

 

 В момента има 20  гости