• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Хидрофорни помпени системи с хоризонтални електрически помпи SAER - TB2-IR

СЕРИЯ ХИДРОФОРИ С ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ
Производител

ПРИЛОЖЕНИЯ повишаване на налягането и водоснабдяване в битови, селскостопански и индустриални инсталации, отоплителни и охладителни системи, климатизация, поливни системи. Управлението на помпената група става посредством пресостати или инвертор.

Максимални характеристики за серията:

Максимален дебит Q=200 m3/h.
Mаксимален напор Н=101 m.
Mощност P=2x4 – 2x30 kW

  Пълни характеристики на серията SAER TB2-IR - 0,22Mb

 

 В момента има 32  гости