• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Хидрофорни помпени системи с хоризонтални многостъпални електрически помпи SAER - TB2-OP

СЕРИЯ ХИДРОФОРИ С ХОРИЗОНТАЛНИ МНОГОСТЪПАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ
Производител

ПРИЛОЖЕНИЯ повишаване на налягането и водоснабдяване в битови, селскостопански и индустриални инсталации, отоплителни и охладителни системи, климатизация, поливни системи. Управлението на помпената група става посредством пресостати или инвертор.

Максимални характеристики за серията:

Максимален дебит Q=13 m3/h.
Максимален напор Н=162 m.
Мощност P=2x0,55 – 2x11 kW

  Пълни характеристики на серията SAER TB2-OP - 0,17Mb

 

 В момента има 138  гости