• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Хидрофорни помпени системи с хоризонтални електрически помпи SAER - TB2-FC

СЕРИЯ ХИДРОФОРНИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ С ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ
Производител

ПРИЛОЖЕНИЕ повишаване на налягането и водоснабдяване в битови, селскостопански и индустриални инсталации, отоплителни и охладителни системи, климатизация, поливни системи. Управлението на помпената група става посредством пресостати или инвертор.

Максимални характеристики за серията:

Максимален дебит Q=36 m3/h.
Максимален напор Н=96 m.
Мощност P=2x0,55 - 2x7,5 kW

  Пълни характеристики на серията SAER TB2-FC - 1,58Mb

 

 В момента има 17  гости