• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Хидрофорни помпени системи с хоризонтални електрически помпи SAER - TB2-M

СЕРИЯ ХИДРОФОРНИ ПОМПЕНИ СИСТЕМИ С ХОРИЗОНТАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ
Производител

ПРИЛОЖЕНИЕ повишаване на налягането и водоснабдяване в битови, селскостопански и индустриални инсталации, отоплителни и охладителни системи, климатизация, поливни системи. Управлението на помпената група става посредством пресостати или инвертор.

Максимални характеристики за серията:

Максимален дебит Q=20 m3/h.
Максимален напор Н=92 m.
Мощност P=2x0,37 – 2x2,2 kW

  Пълни характеристики на серията SAER TB2-M - 2,45Mb

 

 В момента има 18  гости