• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Електрически едностъпални центробежни помпи SAER -BP

СЕРИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДНОСТЪПАЛНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ
Производител

ПРИЛОЖЕНИЯ Тези електрически помпи могат да бъдат използвани за повърхностно гравитачно напояване и поливни системи с разпръсквачи, изпомпване на вода от езера, реки и танкове и за различни промишлени приложения, изискващи повишен капацитет и нисък до среден напор.

Максимални характеристики за серията:

Максимален дебит Q=210 m3/h.
Максимален напор Н=63 m.
Мощност P=0,75 – 22 kW

  Пълни характеристики на серията SAER BP - 411.0Kb

 

 В момента има 16  гости