• 1.gif
  • 2.gif
  • 3.gif

Електрически поплавъци за чиста вода

Производител

Електрически поплавъци за чиста вода


 Контактният поплавък е предназначен за нивосигнализация или контрол по ниво в резервоари, цистерни, шахти и др.,
 Конструктивно контактният поплавък се състои от микропревключвател и търкаляща се съчма, херметически затворени в “крушообразен” корпус-поплавък от полиуретан.
 За работа при “свободно” потапяне на контактния поплавък се осигурява противо-тежест, която се монтира на сигналния кабел и фиксира с конусообразен шплент - фиг.1.В зависимост от режима на работа (пълнене или изпразване), сигналният кабел на контактния поплавък се присъединява в ел. верига - фиг.2.

 Технически характеристики:
 - Тип контакт – превключващ;
 - Максимално допустимо напрежение - 250VAC;
 - Номинален ток при cos?=1 - 10А (при cos?=0,6 - 8А);
 - Комутационни цикли при Inom и Umax - 10 000;
 - Пробивно напрежение - >2kV;
 - Клас на електробезопасност по VDE - I;
 - Свързващ кабел – H03VV-F 3X1mm2;
 - Дължина на кабела - 5, 10, 15 или 20m;
 - Максимална работна температура - 450С;
 - Хистерезис на превключване - 300;
 - Максимално работно налягане - 1MPa (10bar).

 

 В момента има 22  гости